hoscope 1

יחסים: כוכב ונוס שליט בית הזוגיות, משפיע על עיסוק אינטנסיבי יותר בנושאי כספים העלולים להשפיע על יחסי הזוגיות ועל תכניות שאולי תצטרכו לדחות עד ההתבהרות. הימים בין ה: 12-11.3 טובים לדייטים והיכרויות. כמו גם הימים בין ה: 16-15.3 וב: 19.3 ליצור זמן איכותי.
קריירה: שבתאי שליט בית הקריירה שלכם יהיה השבוע בהיבטים המחדדים מחד את השאפתנות אך גם את המגבלות המציאות. עם מעבר כוכב מרקורי למזל דגים ב: 16.3 יורגש שיפור בהרגשה והתחלות של מגמות חדשות במיוחד בימים בין ה: 22-20.3 אתם צפויים ליהנות מעלייה משמעותית בהכנסות שלכם והצעות מפתיעות מבחינת עיסוק או פרויקטים. כוכב מאדים בבית הקריירה מייצר הרבה מאוד אנרגיות של שינויים בעבודה ששיאם יגיע בימים בין ה: 24-20.3. השמש שלכם מגיעה למזל טלה ב: 20.3 ותיהנו מהתחדשות של אנרגיות והזדמנויות להתחלות חדשות. מרקורי יגיע למזל טלה למזל שלכם ב: 11.4 ומבשר תקופה חדשה בעבודה עם התחזקות מעמדכם.
שונות: אתם מרגישים פחות טוב בימים אלה. רגישים ולחוצים יותר מהרגיל. בתחום הפיננסי כבר מה: 20.3 צפוי שיפור ותחושה חיובית לגבי המשך התפתחותכם הכלכלית שלכם. אתם בחודש שאפתני בקריירה והדבר ייתן ביטוי מוצלח לכך. למרות שתרגישו שלא השגתם את כל מטרותיכם. פיזית אחרי ה: 20.3 תרגישו טוב יותר עם כניסת השמש למזל שלכם.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *